Algemene voorwaarden Medium Sara

 

Op al mijn diensten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Afwijkingen daarop zijn alleen geldig voor zover wij deze van te voren schriftelijk (bijvoorbeeld via de mail) zijn overeengekomen.

1. Consulten
  Afspraken, tarieven en betaling van consulten
Met uitzondering van een consult op een beurs geef ik alleen consulten op afspraak. Op deze website vind je alle informatie die je nodig hebt om een afspraak voor een consult met mij te maken. Ook zijn de tarieven van mijn consulten aangegeven en hoe het betreffende consult moet worden betaald. Zodra de afspraak voor een consult is gemaakt is het consult definitief vastgesteld en ben je het tarief van dat consult aan mij verschuldigd. Als er sprake is van vooruitbetaling (geldt niet voor een consult in mijn praktijk) ben je zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling; het afgesproken consult zal niet doorgaan als ik je betaling niet tijdig heb ontvangen.
  Niet nakomen of niet tijdig afzeggen van een afspraak voor een consult
Zodra wij een definitieve afspraak voor een consult hebben gemaakt reserveer ik de dag en tijd voor jou waarop het consult is afgesproken. Als je het consult niet nakomt en/of je het consult niet uiterlijk 24 uur van te voren hebt afgezegd, dan breng ik je de kosten van dat consult in rekening. Als je van te voren hebt betaald dan vindt in dat geval géén terugbetaling plaats; als je nog niet hebt betaald dan ontvang je van mij achteraf alsnog een factuur voor een niet-nagekomen afspraak.
  Overmacht
Van overmacht is sprake als de afspraak voor een consult door jou of mij wordt afgezegd als gevolg van een oorzaak die niet kan worden toegerekend aan degene die de afspraak afzegt. In dat geval maken we in onderling overleg een nieuwe afspraak van de datum en tijd waarop het consult alsnog kan doorgaan.
  Aansprakelijkheid naar aanleiding van mijn consulten
Alles wat ik tijdens een consult met jou bespreek, moet je opvatten als adviezen, die gebaseerd zijn op mijn talenten en opleidingen. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om de waarde van deze adviezen in te schatten en om te beslissen wat je daarmee wilt gaan doen.
Ook kan ik jou tijdens een consult een healing geven, die mogelijk een vermoeiend of slaperig effect op jou heeft. Kijk op pagina "Consulten" onder het kopje "Energetische Healing" voor meer informatie en mijn tips hierover. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om te beslissen hoe je met deze effecten en met mijn tips hierover omgaat.
Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de adviezen die ik jou geef en voor de effecten die een healing op jou kunnen hebben.
  Het maken van audio- of video-opnamen van mijn consulten
Je mag audio-opnamen maken van mijn consulten, onder de voorwaarde dat je voorafgaand aan het consult aan mij meldt dat je van het consult een audio-opname wilt gaan maken.
Het maken van video-opnamen van mijn consulten is alleen toegestaan als ik daarvoor voorafgaand aan het consult schriftelijk toestemming heb gegeven, bijvoorbeeld via de mail.
Audio- en/of video-opnamen van mijn consulten mogen alléén voor privé-gebruik worden gebruikt. De weergave van, of het citeren uit audio- en/of video-opnamen van mijn consulten voor andere doeleinden dan privé-gebruik, zoals bijvoorbeeld in openbare gelegenheden of in de media zoals kranten, radio-uitzendingen, televisie-uitzendingen of op internet, is zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.
  Gebruik van consulten die ik op papier of per mail heb verstrekt
Consulten die ik op papier of per mail heb verstrekt zijn bedoeld voor privé-gebruik. Het gebruik van (gedeelten van) consulten die ik op papier of per mail heb verstrekt voor andere doeleinden dan privé-gebruik, zoals bijvoorbeeld in openbare gelegenheden of in de media zoals kranten, radio-uitzendingen, televisie-uitzendingen of op internet, is zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.

2. Lezingen
  Afspraken, tarieven en betaling van lezingen
Op deze website vind je alle informatie die je nodig hebt om mij te boeken voor een lezing. Het tarief voor een lezing verstrek ik op aanvraag. Zodra je mij voor een lezing hebt geboekt is de lezing en het tarief daarvoor definitief vastgesteld. Ik stuur je per brief of per mail een bevestiging van de boeking en van alle afspraken die daarbij zijn gemaakt. Na afloop van de lezing ontvang je persoonlijk, per brief of per mail de factuur; de betalingstermijn is op de factuur aangegeven.
  Afzeggen van een afspraak voor een lezing
Als je mij hebt geboekt voor een lezing en die lezing wordt binnen 24 uur voor aanvang van de lezing door jou afgezegd om een andere reden dan overmacht (te weinig belangstelling wordt hierbij niet als overmacht gezien), dan breng ik je het afgesproken tarief van de lezing in rekening. Je ontvangt in dat geval per brief of per mail van mij een factuur voor de afgezegde lezing; de betalingstermijn is op de factuur aangegeven.
Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die jij lijdt wanneer ik de lezing door overmacht niet kan geven (bijvoorbeeld ziekte, slechte weersomstandigheden, enz.). In dat geval kunnen we uiteraard wel een nieuwe afspraak voor de lezing maken.
  Aansprakelijkheid naar aanleiding van een lezing
De informatie die ik tijdens een lezing aan de deelnemers verstrek, verstrek ik in de vorm van adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers aan die lezing om de waarde van mijn adviezen in te schatten en om te beslissen wat zij daarmee willen gaan doen.
Ook kan ik tijdens een lezing aan deelnemer(s) van die lezing healing geven, die mogelijk een vermoeiend of slaperig effect kunnen hebben. Kijk op pagina "Consulten" onder het kopje "Energetische Healing" voor meer informatie en mijn tips hierover. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers aan de lezing om te beslissen hoe zij met deze effecten en met mijn tips omgaan.
Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de adviezen die ik tijdens een lezing geef en voor de effecten die een healing op deelnemer(s) van een lezing kunnen hebben.
  Het maken van audio- of video-opnamen van mijn lezingen
Het is toegestaan om audio-opnamen te maken van mijn lezingen, onder de voorwaarden dat dat van te voren even aan mij wordt gemeld en dat die opnamen alléén voor privé-gebruik zullen worden gebruikt. De weergave van, of het citeren uit audio-opnamen van mijn lezingen voor andere doeleinden dan privé-gebruik, zoals bijvoorbeeld in openbare gelegenheden of in de media zoals kranten, radio-uitzendingen, televisie-uitzendingen of op internet, is zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.
Het maken van video-opnamen van mijn lezingen is zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.

3. Klachten en geschillen
  Voor klachten en geschillen ben ik aangesloten bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT), die voldoet aan de "Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg" (WKKGZ). Bij deze instantie kan een geschil worden voorgelegd over het functioneren van een aangesloten therapeut, maar alleen als een daaraan voorafgaand onderling overleg tussen therapeut en cliënt niet tot een oplossing heeft geleid.

4. Relatie tot de reguliere geneeskunde
  Ik werk als Medium, Counselor en Healer. Ik ben niet medisch geschoold. Ik treed niet op als vervanging voor welke vorm van reguliere geneeskunde dan ook. Als je lichamelijke of geestelijke klachten hebt die binnen de reguliere geneeskunde vallen, dan adviseer ik je dringend om altijd de betreffende vakdeskundige binnen de reguliere geneeskunde te raadplegen, zoals bijvoorbeeld je huisarts of je specialist.
Of je dit advies opvolgt is en blijft altijd en geheel je eigen beslissing en voor je eigen verantwoordelijkheid.